Ο Ιτούδης (θα έπρεπε να) ξέρει!

Γιατί δεν βγαίνει;
Συμπέρασμα; Τελικά μόνο ο Ντούντα πρέπει να ήξερε...
Ο ΝΤΟΥΝΤΑ ΞΕΡΕΙ!