Μια ιστορία από τα (πολύ) παλιά

Από αριστερά προς τα δεξιά: Σταύρος Κατσαφάδος, Μανώλης Ευστρατίου, Στέλιος Αμερικάνος, Φαίδων Ματθαίου, Μάκης Κατσαφάδος

Είναι απαραίτητη μια εισαγωγή, που θα βοηθήσει να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα γεγονότα που παραθέτω στη συνέχεια, τα οποία έχω ζήσει εγώ ο ίδιος και είναι απολύτως ακριβή: