Απονομή και πανηγυρισμοί Photostory

Η φετινή χρονιά έκλεισε με τον τρόπο που έπρεπε. Το ΣΕΦ στα ουράνεια, ομάδα και κόσμος ένα.
Οι φωτογραφίες της απονομής και των πανηγυρισμών...